صفحه ی اصلی / Uncategorized

Uncategorized

روکش دندان

روکش دندان روکش دندان در اصل یک کلاهک به شکل دندان می باشد که روی دندان قرار می گیرد. هدف از قرار دادن روکش بر روی دندان پوشش دادن دندان به منظور بازسازی شکل، اندازه و قدرت آن است. این روکش ها زمانی که به محل مورد نظر چسبانده می …

برای دانلود کلیک کنید